Pradinis puslapis

MIKALOJAUS KOPERNIKO PAMINKLAS VARŠUVOJE

Mikalojaus Koperniko paminklas Varšuvoje

Mikalojus Kopernikas (Mikołaj Kopernik) tai žymiausias lenkų astronomas, gimęs 1473 metais Torunėje. Savo knygoje „Apie dangaus sferų sukimąsi“ paskelbė heliocentrinę Saulės sistemos teoriją. Ši teorija, teigianti, kad Žemė sukasi aplink Saulę, neigė tuo metu įsigalėjusią geocentrinę teoriją, teigusią, kad Žemė yra Visatos centras. Knyga buvo įtraukta į Vatikano draudžiamų knygų sąrašą.

Mikalojus Kopernikas buvo kanauninku (aukštesniuoju dvasininku, pagal rangą žemesniu už vyskupą), gydytoju bei vertėju, be astronomijos domėjosi matematika, teise, ekonomika (parašė „Traktatą apie pinigus“) bei astrologija. Mirė, turėdamas 70 metų, 1543 metais Fromborke.

Mikalojaus Koperniko paminklas, stovintis Varšuvos senamiestyje, buvo sukurtas 1822 metais. Fundatoriumi yra laikomas kūnigas Stanislovas Stašicas (Stanisław Staszic), prieš kurio vardo rūmus šis paminklas ir buvo pastatytas. Šiuose rūmuose dabar yra Lenkijos mokslo akademijos būstinė (Polska Akademia Nauk) – kurios tikslas yra mokslo vystymas ir populiarinimas.

1944 metais, po Varšuvos sukilimo, paminklas buvo suniokotas ir išvežtas iš Varšuvos kaip metalo laužas. Po II pasaulinio karo paminklas buvo rastas Hajduki Nyskie kaime, besirandančiame pietvakarių Lenkijoje ir nedelsiant grąžintas į Varšuvą, kur buvo kruopščiai atrestauruotas ir grąžintas į savo prieškarinę vietą. Ant abiejų paminklo pusių yra užrašai, kurie, išvertus į lietuvių kalbą, reiškia „Mikalojui Kopernikui dėkinga tėvynė” (NICOLAO COPERNICO GRATA PATRIA) bei „Mikalojui Kopernikui tautiečiai“ (MIKOŁAYOWI KOPERNIKOWI RODACY).