Pradinis puslapis

LEGENDA APIE BAZILISKĄ

Baziliskas

Su senamiesčio Turgaus aikšte yra siejama legenda apie baziliską. Baziliskas tai mitinė būtybė, primenanti gyvatės, driežo bei drakono hibridą. Tikėta, kad baziliskas išsiridena iš septynmečių gaidžių dedamų kiaušinių, kuriuos vėliau devynerius metus peri rupužė arba gyvatė ir jis gali gyventi net kelis amžius. Taip pat tikėta, kad baziliskas žudo savo žvilgsniu (kai auka pasižiūri tiesiai į bazilisko akis).

Pagal legendą, Varšuvos senamiesčio rūsiuose gyveno baziliskas, kuris visus žmones, kuriuos pamatydavo savo kelyje užmušdavo savo žvilgsniu. Tačiau kartą vienas jaunuolis, apsiginklavęs dideliu veidrodžiu, nusileido į bazilisko saugomus rūsius. Baziliskas tuojau pat puolė auką, tačiau tą pačią akimirką pats save pražudė savo žvilgsniu, kuris atsispindėjo jaunuolio nešamame (priešais save) veidrodyje. Taip gudrus jaunuolis išgelbėjo Varšuvos gyventojus nuo mirties. Tikima, kad bazilisko pagrindinė slėptuvė buvo mūrinio namo, kuriame dabar randasi restoranas Pod Bazyliszkiem (liet. Po bazilisku), rūsyje.