Pradinis puslapis

VARŠUVOS KARALIŠKOJI PILIS

Varšuvos karališkoji pilis

Varšuvos karališkoji pilis tai viena svarbiausių vietų Varšuvoje bei visoje Lenkijoje. Tai daugelio turistinių ekskursijų Varšuvoje pradžios taškas - nenuostabu, juk būtent čia buvo įkurta Varšuva bei prasidėjo šio nuostabaus miesto istorija. Šiame straipsnyje pateikiame trumpą karalių rezidencijos istorijos santrauką - tikimės, kad ji paskatins Jus susipažinti su išties turtinga Varšuvos karališkosios pilies istorija.

XIV amžius

Pasak įvairių istorinių šaltinių, kunigaikštis Boleslavas II (Bolesław II), kuris savo valdymo laikotarpiu suvienijo Mazoviją, pirmąją kunigaikščių pilį dabartinės Varšuvos karališkosios pilies vietoje pastatytė XIV amžiaus pradžioje. Nuo to laiko pilis tapo Mazovijos kunigaikščių rezidencija.

XVI amžius

Nuo XVI amžiaus pilis pelnė karalių rezidencijos Varšuvoje funkciją. Pilyje taip pat vyko seimo posėdžiai.

XVII amžius

1655-1657 metai tai taip vadinamo švedų tvano laikotarpis. Jo metu švedų kariuomenė apiplėšė pilį ir išsivežė apie 200 paveikslų bei brangių lempų gaubtuvų, marmurinę grindų dangą ir židinius, skulptūras bei fontanus iš pilies sodo.

XVIII amžius

Valdant paskutiniam Lenkijos karaliui, Stavislavui Augustui Poniatovskiui, t.y. 1764-1795 metais, karališkoji pilis išgyveno savo geriausius laikus: buvo dabinama įvairių tapytojų bei amatininkų, kuriuos karalius kvietė iš įvairiausių Europos kampelių.

1791 metų gegužės 3 dieną Senatorių salėje Ketverių metų seimas priėme konstituciją – pirmąją Europoje bei antrąją Pasaulyje (po JAV, kuri buvo priimta 1787 metais).

XIX amžius

XIX amžiuje pilis tarnavo kaip Rusijos administracijos būstinė.

XX amžius

1920–1922 metais pilis pelnė Valstybės vado (Naczelnik Państwa) būstinės funkciją.

1926–1939 metais pilis pelnė prezidento rezidencijos funkciją.

1939 metų rugsėjo mėnesį karališkoji pilis buvo subombarduota vokiečių, o po to, kai vokiečiai užėmė miestą buvo beveik visiškai apiplėšta. Tų pačių metų spalio pradžioje buvo demontuotos grindys, skulptūros, marmuriniai ir akmeniniai elementai, pvz. židiniai. Toks grobis buvo išvežamas į Vokietiją arba montuojamas nacių rezidencijose Varšuvoje.

1939 spalio 4 dieną Adolfas Hitleris liepė susprogdindinti karališkąją pilį. Nuo tų pačių metų lapkričio iki sekančių metų sausio vidurio vokiečių išminuotojai gręžė pilies sienose specialias skyles dinamitui. Tačiau visiškas pilies suniokojimas įvyko tik Varšuvos sukilimo metu 1944 metų rugsėjį. Labiausiai tikėtina priežastis, kodėl vokiečiai galutinai nesusprogdino pilies 1940 metais yra ta, kad jie bijojo sugadinti strategiškai svarbų, jungiantį abu Vyslos krantus Kierbedžio tiltą (lenk. Most Kierbedzia) (dabar jo vietoje stovi Śląsko-Dąbrowski tiltas) – pirmąjį pastovų plieninį tiltą per Vyslą Varšuvoje, pastatytą 1864 metais pagal inžinieriaus Stanislovo Kierbedžio projektą.

Naciai planavo visiškai sugriauti Varšuvą. Pagal Pabsto planą, vietoj nugriautos Karališkosios pilies turėtų būti pastatyta Tautos halė (vok. Volkshalle) arba Vokietijos nacionalsocialistinės darbininkų partijos kongresų halė (niem. Parteivolkshalle).

1945-1970 metais komunistinė valdžia delsė su pilies atstatymu. Sprendimas apie pilies atstatymą buvo priimtas tik 1971 metais. Pilis buvo atsatoma iš Lenkijos piliečių paaukotų lėšų, mat komunistinė valdžia atsisakė finansuoti pilies atstatymo darbus.

1971–1984 metai tai pilies atstatymo, kuriam vadovavo pilietinis atstatymo komitetas (Obywatelski Komitet Odbudowy) metai.

1979 metais pilyje buvo įsteigtas karališkosios pilies muziejus.

1980 metais karališkoji pilis bei Varšuvos senamiestis buvo įtrauktas į UNESCO pasaulinio paveldo sąrašą.

1984 metais pilis atvėrė duris lankytojams, nors dar iki 1988 metų vyko pilies interjero įrengimas.

1994 metais karališkoji pilis, kartu su Varšuvos senamiesčiu bei Vilianovo rūmais, buvo įtraukta į istorijos paminklų sąrašą.

XXI amžius

Šiuo metu pagrindinės Karališkosios pilies funkcijos tai muziejinė (pilyje veikia Varšuvos karališkosios pilies muziejus) bei reprezentacinė (pilyje yra rengiami svarbūs valstybiniai susitikimai, priėmami aukšto rango svečiai iš užsienio). Pilyje taip pat vyksta įvairūs koncertai, rodomi filmai ir spektakliai, skaitomos paskaitos, organizuojami įvairūs meniniai užsiėmimai. Kiekvienais metais Varšuvos karališkąją pilį aplanko apie 500 000 lankytojų.

SVARBU. Sekmadieniais galite nemokamai (be gido) apsilankyti nuolatinėje Varšuvos karališkosios pilies parodoje. Galioja sutrumpinta lankymosi trasa:

  • Posėdžių salė (Sala Rady);
  • Didžioji salė (Sala Wielka);
  • Karalaičių kambariai (Pokoje Królewiczowskie);
  • Karalaičių galerija su Jano Mateikos paveikslais (Galeria Królewiczowska (z obrazami Jana Matejki));
  • Marmurinis kambaris (Pokój Marmurowy);
  • Riterių salė (Sala Rycerska);
  • Sosto salė (Sala Tronowa);
  • Karališkieji apartamentai (Apartament Królewski);
  • Salės pirmame aukšte (Tapybos, drožybos ir puošybos meno galerija, Lanckoronskių galerija, Karališkoji biblioteka) (Galeria Malarstwa, Rzeźby i Sztuki Zdobniczej, Galeria Lanckorońskich, Biblioteka Królewska));
  • Paroda „Varšuvos karališkosios pilies sugriovimas ir atstatymas” (wystawa „Zniszczenie i odbudowa Zamku Królewskiego w Warszawie”).